Dr Kamila Matthies, LL.M.

O Mnie

Zapraszam Cię do zapoznania się z moim profilem zawodowym. Poznaj mnie lepiej i okaż mi swoje zaufanie.

PROFIL ZAWODOWY

 

styczeń 1, 2019

Wykształcenie

Jestem absolwentką studiów prawa polskiego i niemieckiego (German and Polish Law) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 r. zdałam pierwszy egzamin państwowy upoważniający do odbycia aplikacji prawniczej w Niemczech. W czasie swojej aplikacji pracowałam w renomowanych kancelariach prawniczych w Berlinie i Kolonii specjalizujących się w sprawach z zakresu prawa karnego. Po ukończeniu aplikacji zdałam drugi egzamin państwowy uprawniający do wykonywania zawodu adwokata na terenie Niemiec.

styczeń 1, 2019
styczeń 1, 2019

Własna kancelaria i specjalizacja

Od 2006 r. prowadzę z sukcesami własną kancelarią adwokacką z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą zajmującą się wyłącznie sprawami karnymi i karnymi-skarbowymi. Na dowód szczególnie szerokiej wiedzy oraz doświadczenia praktycznego z zakresu prawa karnego w 2009 r. otrzymałam tytuł „adwokata – specjalisty do spraw karnych”.

styczeń 1, 2019
styczeń 1, 2019

Kariera naukowa

Poza doświadczeniem zawodowym dysponuje również bogatym doświadczeniem naukowym. Przez wiele lat pracowałam na Katedrze Prawa Karnego, Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii prowadzonej przez prof. dr. dr. hab. Uwe Schefflera na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w charakterze pracownika naukowego.

W czasie swojej działalności naukowej prowadziłam na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą konwersatoria i wykłady dla studentów z zakresu prawa karnego oraz pełniłam funkcję egzaminatora. Organizowałam oraz brałam udział w licznych konferencjach oraz seminariach naukowych poświęconych problematyce prawa karnego. Jestem również autorką licznych publikacji oraz komentarza do przepisów dotyczących przestępstwa paserstwa (§§ 259, 260, 260a StGB).

styczeń 1, 2019
styczeń 1, 2019

Doktor nauk prawnych

W 2004 r. uzyskałam stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej „Studien zur Hehlerei als Vermögensdelikt” (Studia o paserstwie jako przestępstwie przeciwko mieniu). Rozprawa ta została opublikowana w prestiżowym wydawnictwie naukowym „Springer-Verlag”.

styczeń 1, 2019
styczeń 1, 2019

Rozwój zawodowy

W pracy ważne jest dla mnie doskonalenie moich umiejętności oraz zdobywanie nowej wiedzy i kompetencji. Aby ciągle się rozwijać i uczyć uczestniczę w licznych szkoleniach dla adwokatów – specjalistów w sprawach karnych. Od 2018 r. jestem też uczestnikiem studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego-skarbowego na Uniwersytecie w Hagen.

styczeń 1, 2019
styczeń 1, 2019

Zawsze da się coś zrobić!

Swoją pracę wykonuję z pełną energią, pasją i zaangażowaniem! Jestem niezawodnym i kompetentnym partnerem do dyskusji w sprawach karnych, który w nawet najbardziej z pozoru beznadziejnych i trudnych sprawach zawsze znajdzie rozwiązanie. Motto mojej pracy brzmi: „ Zawsze da się coś zrobić !”

styczeń 1, 2019
styczeń 1, 2019

Aktywność w stowarzyszeniach

Angażuję się również aktywnie w działalność stowarzyszeń adwokackich. Pełnię funkcję wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Adwokatów we Frankfurcie nad Odrą. Jestem również członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów (DAV) oraz jego zespołu roboczego do spraw prawa karnego a także członkiem polsko – niemieckiego Stowarzyszenia Prawników w Berlinie (DJPV).

styczeń 1, 2019
styczeń 1, 2019

Dwujęzyczność

Posługuję się biegle językiem polskim (język ojczysty) oraz niemieckim.

styczeń 1, 2019

MOJE PUBLIKACJE

 

Zboralska G., Łukańko B., Szczygielska K., Samsel A., Pietras K., Wojdalska K., Jakowczyk M., Matthies K., [w:] Wolf G. (red.) , Tłumaczenie: Kodeks karny wykonawczy / Das Strafvollstreckungsgesetzbuch der Republik Polen: Zweisprachige Textausgabe , Europa – Universität Viadrina, 2001.
Scheffler U. , Matthies K., Die vorsätzlichen Tötungsdelikte (Umyślne przestępstwa przeciwko życiu ( zabójstwo , morderstwo) [ w : ] Wolf G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet , Band 5/6: Das neue polnische Strafgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 5/6: Nowy polski Kodeks karny), Berlin et al. 2002, s. 243 – 298.
Scheffler U. , Matthies K. , Die Freiheitsdelikte im polnischen und deutschen Strafrecht , (Przestępstwa przeciwko wolności w polskim i niemieckim prawie karnym) [ w: ] Wolf G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet, Band 5/6: Das neue polnische Strafgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 5/6: Nowy polski Kodeks karny), Berlin et al. 2002, s. 343 – 421 .
Scheffler U. , Matthies K., Das polnische Strafbefehlsverfahren im Vergleich mit dem deutschen Recht (Polskie postępowanie nakazowe – porównanie z prawem niemieckim) [ w: ] Wolf G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet, Band 7: Das polnische Strafverfa hrensgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 7: Polski Kodeks postępowania karnego), Berlin et al. 2003, s. 179 – 202 .
Heghmanns M. , Matthies K. , Die Stellung des Geschädigten im polnischen Strafverfahren (Status pokrzywdzonego w polskim postępowaniu karnym) [ w: ] Wolf, G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet, Band 7: Das polnische Strafverfahrensgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 7: Polski Kodeks postępowania karnego), Berlin et al. 2003, s. 135 – 159 .
Matthies K. , Studien zur Hehlerei als Vermögensdelikt (Studia o paserstwie jako przestępstwie przeciwko mieniu), Berlin et al. 2004.
Matthies K. , Matthies D ., Hände Weg von der StPO! , HRRS 12/2006
Scheffler U , Matthies K. , Rechtsbeugung und Immunität (Łamanie prawa przez sędziego i immunitet) [w:] Schneider H., Kahlo M., Kles z czewski D., Schumann H. (red.), Festschrift für Manfred Seebode ( Księga Jubileuszowa dla p rof. M. Seebode ), Berlin 2008 , s. 317 – 329
Matthies, K.: Informacja o rewizji w procesie o morderstwo, StraF o (Forum Prawa Karnego) 2009 , nr 3.
Scheffler U. , Matthies K. , Die Ostgrenze der EU – Von der Freiheit, ihren Opfern und einer Zugfahrt (Granica wschodnia Uni i Europejskiej . O wolno ś ci, jej ofiarach i podróży pociągiem ), [w:] Joerden J. C., Scheffler U., Sinn A., Wolf G. (red.) Vergleichende Strafrechtswissenschaft. Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag (Księga Jubileuszowa dla p rof. Andrzeja J. Szwarca) , Berlin 2009 , s. 91 – 108.
Scheffler U. , Matthies K. , Matthies D. , Die etwas anderen Materialien – Materiallien zum Vermitteln der Schlüsselqualifikation, Strafverteidigung Bd. 2/2″ (Materiały do nauki prawa procesowego karnego dla studentów , obrona w sprawach karnych) , Europa – Universität Viadrina 2009
Scheffler U. , Matthies K., Komentarz do przepisów §§ 259 – 260a StGB, [w] Leipold K., Tsambikakis M., Zöller M., AnwaltKommentar StGB (Heidelberger Kommentar), Heidelberg 2011, 2014.
Matthies K., Der Europäische Haftbefehl in der rechtsanwaltlichen Praxis in Deutschland ( Europejski nakaz aresztowania w praktyce adwokackiej w Niemczech ), [w:] Małolepszy M., Hochmayr G., Nalewajko P. (wyd.), Europäischer Haftbefehl und Übergabeverfahren zwischen Deutschland und Polen , Berlin 2012 , s. 73 – 83, 179 – 189.
Strafgesetzbuch und Üb ertretungsgesetzbuch / Kodeks karny i kodeks wykroczeń (tłumaczenie i konsultacja językowa oraz merytoryczna tłumaczenia polskiego kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń na język niemiecki) , w yd . C.H. Beck, Warszawa 2012.
Kontakt
Skontaktuj się z nami! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
ADRES:

Polski Adwokat Niemcy Dr Kamila Matthies
Logenstraße 8,
Oderturm, 10 piętro
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

TELEFON:

+48 696 568 151
+49 177 384 0136 (numer alarmowy SOS 24/7)

Beim Telefonieren von einem deutschen Netz:

0335 23 01 00 00
0177 384 0136 (24-Std. Notfallnummer)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.