Dr Kamila Matthies, LL.M.

O Mnie

Zapraszam Cię do zapoznania się z moim profilem zawodowym. Poznaj mnie lepiej i okaż mi swoje zaufanie.

PROFIL ZAWODOWY

Wykształcenie

Jestem absolwentką studiów prawa polskiego i niemieckiego (German and Polish Law) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 r. zdałam pierwszy egzamin państwowy upoważniający do odbycia aplikacji prawniczej w Niemczech. W czasie swojej aplikacji pracowałam w renomowanych kancelariach prawniczych w Berlinie i Kolonii specjalizujących się w sprawach z zakresu prawa karnego. Po ukończeniu aplikacji zdałam drugi egzamin państwowy uprawniający do wykonywania zawodu adwokata na terenie Niemiec.

Własna kancelaria i specjalizacja

Od 2006 r. prowadzę z sukcesami własną kancelarią adwokacką z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą zajmującą się wyłącznie sprawami karnymi i karnymi-skarbowymi. Na dowód szczególnie szerokiej wiedzy oraz doświadczenia praktycznego z zakresu prawa karnego w 2009 r. otrzymałam tytuł „adwokata – specjalisty do spraw karnych”.

Kariera naukowa

Poza doświadczeniem zawodowym dysponuje również bogatym doświadczeniem naukowym. Przez wiele lat pracowałam na Katedrze Prawa Karnego, Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii prowadzonej przez prof. dr. dr. hab. Uwe Schefflera na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w charakterze pracownika naukowego.

W czasie swojej działalności naukowej prowadziłam na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą konwersatoria i wykłady dla studentów z zakresu prawa karnego oraz pełniłam funkcję egzaminatora. Organizowałam oraz brałam udział w licznych konferencjach oraz seminariach naukowych poświęconych problematyce prawa karnego. Jestem również autorką licznych publikacji oraz komentarza do przepisów dotyczących przestępstwa paserstwa (§§ 259, 260, 260a StGB).

Doktor nauk prawnych

W 2004 r. uzyskałam stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej „Studien zur Hehlerei als Vermögensdelikt” (Studia o paserstwie jako przestępstwie przeciwko mieniu). Rozprawa ta została opublikowana w prestiżowym wydawnictwie naukowym „Springer-Verlag”.

Rozwój zawodowy

W pracy ważne jest dla mnie doskonalenie moich umiejętności oraz zdobywanie nowej wiedzy i kompetencji. Aby ciągle się rozwijać i uczyć uczestniczę w licznych szkoleniach dla adwokatów – specjalistów w sprawach karnych. Od 2018 r. jestem też uczestnikiem studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego-skarbowego na Uniwersytecie w Hagen.

Zawsze da się coś zrobić!

Swoją pracę wykonuję z pełną energią, pasją i zaangażowaniem! Jestem niezawodnym i kompetentnym partnerem do dyskusji w sprawach karnych, który w nawet najbardziej z pozoru beznadziejnych i trudnych sprawach zawsze znajdzie rozwiązanie. Motto mojej pracy brzmi: „ Zawsze da się coś zrobić !”

Aktywność w stowarzyszeniach

Angażuję się również aktywnie w działalność stowarzyszeń adwokackich. Pełnię funkcję wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Adwokatów we Frankfurcie nad Odrą. Jestem również członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów (DAV) oraz jego zespołu roboczego do spraw prawa karnego a także członkiem polsko – niemieckiego Stowarzyszenia Prawników w Berlinie (DJPV).

Dwujęzyczność

Posługuję się biegle językiem polskim (język ojczysty) oraz niemieckim.

MOJE PUBLIKACJE

Zboralska G., Łukańko B., Szczygielska K., Samsel A., Pietras K., Wojdalska K., Jakowczyk M., Matthies K., [w:] Wolf G. (red.) , Tłumaczenie: Kodeks karny wykonawczy / Das Strafvollstreckungsgesetzbuch der Republik Polen: Zweisprachige Textausgabe , Europa – Universität Viadrina, 2001.
Scheffler U. , Matthies K., Die vorsätzlichen Tötungsdelikte (Umyślne przestępstwa przeciwko życiu ( zabójstwo , morderstwo) [ w : ] Wolf G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet , Band 5/6: Das neue polnische Strafgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 5/6: Nowy polski Kodeks karny), Berlin et al. 2002, s. 243 – 298.
Scheffler U. , Matthies K. , Die Freiheitsdelikte im polnischen und deutschen Strafrecht , (Przestępstwa przeciwko wolności w polskim i niemieckim prawie karnym) [ w: ] Wolf G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet, Band 5/6: Das neue polnische Strafgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 5/6: Nowy polski Kodeks karny), Berlin et al. 2002, s. 343 – 421 .
Scheffler U. , Matthies K., Das polnische Strafbefehlsverfahren im Vergleich mit dem deutschen Recht (Polskie postępowanie nakazowe – porównanie z prawem niemieckim) [ w: ] Wolf G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet, Band 7: Das polnische Strafverfa hrensgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 7: Polski Kodeks postępowania karnego), Berlin et al. 2003, s. 179 – 202 .
Heghmanns M. , Matthies K. , Die Stellung des Geschädigten im polnischen Strafverfahren (Status pokrzywdzonego w polskim postępowaniu karnym) [ w: ] Wolf, G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet, Band 7: Das polnische Strafverfahrensgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 7: Polski Kodeks postępowania karnego), Berlin et al. 2003, s. 135 – 159 .
Matthies K. , Studien zur Hehlerei als Vermögensdelikt (Studia o paserstwie jako przestępstwie przeciwko mieniu), Berlin et al. 2004.
Matthies K. , Matthies D ., Hände Weg von der StPO! , HRRS 12/2006
Scheffler U , Matthies K. , Rechtsbeugung und Immunität (Łamanie prawa przez sędziego i immunitet) [w:] Schneider H., Kahlo M., Kles z czewski D., Schumann H. (red.), Festschrift für Manfred Seebode ( Księga Jubileuszowa dla p rof. M. Seebode ), Berlin 2008 , s. 317 – 329
Matthies, K.: Informacja o rewizji w procesie o morderstwo, StraF o (Forum Prawa Karnego) 2009 , nr 3.
Scheffler U. , Matthies K. , Die Ostgrenze der EU – Von der Freiheit, ihren Opfern und einer Zugfahrt (Granica wschodnia Uni i Europejskiej . O wolno ś ci, jej ofiarach i podróży pociągiem ), [w:] Joerden J. C., Scheffler U., Sinn A., Wolf G. (red.) Vergleichende Strafrechtswissenschaft. Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag (Księga Jubileuszowa dla p rof. Andrzeja J. Szwarca) , Berlin 2009 , s. 91 – 108.
Scheffler U. , Matthies K. , Matthies D. , Die etwas anderen Materialien – Materiallien zum Vermitteln der Schlüsselqualifikation, Strafverteidigung Bd. 2/2″ (Materiały do nauki prawa procesowego karnego dla studentów , obrona w sprawach karnych) , Europa – Universität Viadrina 2009
Scheffler U. , Matthies K., Komentarz do przepisów §§ 259 – 260a StGB, [w] Leipold K., Tsambikakis M., Zöller M., AnwaltKommentar StGB (Heidelberger Kommentar), Heidelberg 2011, 2014.
Matthies K., Der Europäische Haftbefehl in der rechtsanwaltlichen Praxis in Deutschland ( Europejski nakaz aresztowania w praktyce adwokackiej w Niemczech ), [w:] Małolepszy M., Hochmayr G., Nalewajko P. (wyd.), Europäischer Haftbefehl und Übergabeverfahren zwischen Deutschland und Polen , Berlin 2012 , s. 73 – 83, 179 – 189.
Strafgesetzbuch und Üb ertretungsgesetzbuch / Kodeks karny i kodeks wykroczeń (tłumaczenie i konsultacja językowa oraz merytoryczna tłumaczenia polskiego kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń na język niemiecki) , w yd . C.H. Beck, Warszawa 2012.
Kontakt
Skontaktuj się z nami! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
ADRES:

Polski Adwokat Niemcy Dr Kamila Matthies
Logenstraße 8,
Oderturm, 10 piętro
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

TELEFON:

+48 696 568 151
+49 177 384 0136 (numer alarmowy SOS 24/7)

Beim Telefonieren von einem deutschen Netz:

0335 23 01 00 00
0177 384 0136 (24-Std. Notfallnummer)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.