Dr Kamila Matthies, LL.M.

Niemieckie prawo karne

Nasza oferta. Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Występowanie w procesie karnym w roli podejrzanego albo oskarżonego nie jest łatwe i stwarza wiele niebezpieczeństw, których można uniknąć, mając od początku po swojej stronie dobrego obrońcę. Nie ryzykuj samodzielnej obrony i zaufaj naszemu doświadczeniu.

Mecenas dr Kamila Matthies, LL.M. od kilkunastu lat skutecznie reprezentuje naszych klientów jako obrońca (z wyboru i z urzędu) na wszystkich etapach postępowania karnego w sprawach o wszystkie przestępstwa i wykroczenia.

Nie ma dla nas spraw trudnych i beznadziejnych. Są tylko takie, w których trzeba czasem dłużej szukać rozwiązania. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą reprezentacji na poszczególnych etapach postępowania karnego.

Najczęściej podejmujemy się spraw osób podejrzanych/oskarżonych o m.in.:

Zaznacz jaką rolę w postępowaniu pełnisz Ty lub ktoś z Twoich bliskich, a zobaczysz jak możemy Ci pomóc.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym (obrona z wyboru i z urzędu)
 • wniosek o umorzenie postępowania (Einstellung des Verfahrens) z uwagi na bezzasadność zarzutu popełnienia przestępstwa
 • wniosek o warunkowe umorzenie postępowania (np. w zamian za zapłatę świadczenia pieniężnego na określony cel)
 • wniosek o wydanie tzw. nakazu karnego (Strafbefehl)
 • wniosek o przeprowadzenie dodatkowych dowodów
 • wnioski dowodowe w postępowaniu przygotowawczym
 • wniosek o zwrot zatrzymanych rzeczy
 • wniosek o odszkodowanie za szkody spowodowane przez niesłuszne postępowanie karne (Strafentschädigung)

Jak działamy?

O tym, że jesteś podejrzany w postępowaniu karnym o popełnienie jakiegoś przestępstwa i prokuratura prowadzi przeciwko Tobie postępowanie przygotowawcze (Ermittlungsverfahren), najczęściej dowiadujesz się otrzymując wezwanie do stawiennictwa na policję bądź do prokuratury w celu złożenia wyjaśnień.

Po otrzymaniu takiego wezwania nie wpadaj w panikę!

Pamiętaj! Jako podejrzany nie masz obowiązku składania wyjaśnień. Jest to tylko twoje prawo, z którego możesz skorzystać, bądź nie. Pamiętaj, że nie masz też obowiązku stawiennictwa na wezwanie policji w celach przesłuchania. Jest to tylko twoje prawo.

Zamiast stawiać się na policję lub powiedzieć coś, co może być później wykorzystane na Twoją niekorzyść, najpierw niezwłocznie skontaktuj się z Nami!

Skontaktujemy się za Ciebie z organami ścigania, złożymy wniosek o wgląd do akt Twojej sprawy i po zapoznaniu się z nimi omówimy je z Tobą i wspólnie ustalimy, jakie kroki należy podjąć w sprawie.

Naszym celem będzie zapobieżenie postępowaniu sądowemu i zakończenie sprawy na etapie jej prowadzenia przez prokuraturę. Twoja sprawa karna zostanie w ten sposób zakończona bez konieczności prowadzenia długotrwałej i kosztownej rozprawy przed sądem.

Po zapoznaniu się z aktami w zależności od stanu faktycznego i prawnego sprawy przygotujemy i złożymy za Ciebie stanowisko wraz z odpowiednimi wnioskami do prokuratury, np.:

 • wniosek o umorzenie postępowania (Einstellung des Verfahrens) z uwagi na bezzasadność zarzutu popełnienia przestępstwa
 • wniosek o warunkowe umorzenie postępowania (np. w zamian za zapłatę świadczenia pieniężnego na określony cel
 • wniosek o wydanie tzw. nakazu karnego (Strafbefehl), który ma formę wyroku zaocznego wydawanego bez rozprawy sądowej
 • wniosek o przeprowadzenie dodatkowych dowodów

Jeśli wskutek postępowania przygotowawczego została zatrzymana jakaś Twoja rzecz (np. samochód, pieniądze, telefon) to postaramy się ją odzyskać składając do prokuratury wnioski o jej wydanie lub reprezentując Cię w postępowaniu w przedmiocie przepadku zatrzymanej rzeczy.

W przypadku, gdyby okazało się, że prowadzone przeciwko Tobie postępowanie było bezzasadne i w związku z nim poniosłeś określone szkody, składamy wnioski o odszkodowanie za szkody spowodowane przez niesłuszne postępowanie karne (Strafentschädigungsverfahren).

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym (z wyboru i z urzędu)
 • wniosek o uchylenie nakazu aresztowania
 • wniosek o zbadanie podstaw aresztowania (Haftprüfung)
 • zażalenie na nakaz aresztowania (Haftbeschwerde)
 • zmiana sposobu wykonywania środków przymusu (np. zwolnienie z aresztu za kaucją, nałożenie obowiązku meldunkowego zamiast wykonywania aresztu, zmniejszenie częstotliwości obowiązku meldunkowego)
 • wnioski o pozwolenie na widzenie dla członków rodziny, na wykonywanie połączeń telefonicznych, dokonywanie wpłat na konto osoby aresztowanej, wysyłanie listów, paczek

Jak działamy?

Jeżeli wiesz, że wystawiono przeciwko Tobie nakaz aresztowania lub ktoś z Twojej rodziny został tymczasowo aresztowany, to jesteś w dobrym miejscu.

Nasze wieloletnie doświadczenie w sprawach karnych pozwala nam na skuteczne działanie w sprawach osób tymczasowo aresztowanych. Doprowadzamy do uchylenia bądź wstrzymania wykonania nakazów aresztowania (np. po wpłacie ustalonej kaucji) wystawionych przeciwko naszym klientom.

W ramach oferty dla osób tymczasowo aresztowanych składamy wnioski o wyznaczenie posiedzenia sądowego celem zbadania zasadności wydania nakazu aresztowania (Haftprüfung) oraz zażalenia na nakaz aresztowania (Haftbeschwerde).

Składamy również wnioski o zmianę sposobu wykonywania środków przymusu (np. zwolnienie z aresztu za kaucją, nałożenie obowiązku meldunkowego zamiast wykonywania aresztu, zmniejszenie częstotliwości obowiązku meldunkowego).

Tym co nas wyróżnia na tle innych kancelarii jest troska nie tylko o interesy prawne osoby aresztowanej, ale również o umożliwienie jej kontaktu z rodziną w czasie przebywania w zakładzie karnym.

W tym celu składamy wnioski o pozwolenie na widzenie w zakładzie karnym oraz wykonywanie rozmów telefonicznych . Udzielamy informacji dotyczących możliwości wpłaty pieniędzy czy przesyłania paczek żywnościowych.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • obrona w postępowaniu sądowym (z wyboru i z urzędu)
 • reprezentacja w czasie rozprawy przed sądem (wnioski dowodowe, zarzuty dowodowe itd.)
 • zbadanie zasadności aktu oskarżenia (stanowisko w sprawie)
 • wniosek o tzw. nieotwieranie postępowania przed sądem (Nichteröffnung des Hauptverfahrens)
 • wniosek o odszkodowanie za szkody spowodowane przez niesłuszne postępowanie karne
  (Strafentschädigung)

Jak działamy?

O tym, że jesteś oskarżony w procesie karnym dowiadujesz się po otrzymaniu aktu oskarżenia (Anklageschrift). Po jego otrzymaniu sąd wyznacza Ci termin, w którym możesz ustosunkować się do stawianych Ci zarzutów.

Jeśli jednak dostałeś już akt oskarżenia, to znaczy, że sprawa jest poważna i potrzebujesz pomocy profesjonalisty! Nie odpisuj zatem sądowi sam i nie tłumacz się niepotrzebnie, lecz zostaw to Nam!

Złożymy wniosek o wgląd do akt Twojej sprawy i po zapoznaniu się z nimi zdecydujemy, czy brak jest oczywistych podstaw do oskarżenia i należy złożyć wniosek o tzw. nieotwieranie postępowania przed sądem (Nichteröffnung des Hauptverfahrens).

W innym przypadku, gdy podstawy oskarżenia okażą się mocne, sąd decyduje się na zbadanie sprawy na rozprawie. Pamiętaj, że nie oznacza to jeszcze, że zostaniesz skazany. To dopiero początek walki, która będzie się toczyć na sali rozpraw. O to, żeby jej rezultat był dla Ciebie korzystny zadba mecenas dr Kamila Matthies.

Reprezentacja na sali rozpraw to jeden z aspektów pracy adwokata, który mecenas dr Kamila Matthies lubi najbardziej! Zawsze z pasją i pełnym zaangażowaniem walczy o Twoje interesy, gwarantując, że rozprawa, na końcu której zapadnie wyrok, zostanie przeprowadzona w sposób rzetelny, uczciwy i zgodny z prawem.

Liczne wnioski dowodowe, podnoszenie zarzutów, że dowody nie mogą być wykorzystane w sprawie z uwagi na pozyskanie ich niezgodnie z prawem, targi z sądem i prokuratorem o wysokość kary – to wszystko jest codziennością w pracy Pani Mecenas!

W przypadku, gdyby okazało się, że zostałeś uniewinniony, co znaczy, że prowadzone przeciwko Tobie postępowanie karne było bezzasadne składamy wnioski o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz za szkody spowodowane przez niesłuszne postępowanie karne (Strafenschädigungsverfahren).

Zaufaj naszemu doświadczeniu zdobywanemu na salach sądowych w całych Niemczech od ponad 13 lat i skontaktuj się z Nami!

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • obrona w postępowaniu sądowym (z wyboru i z urzędu)
 • złożenie odwołania (Berufung) lub rewizji (Revision) od wyroku sądu
 • reprezentacja w czasie rozprawy przed sądem odwoławczym (wnioski dowodowe, zarzuty dowodowe itd.) lub rewizyjnym

Jak działamy?

W sytuacji, gdy wyrok już zapadł i nie jesteś z niego zadowolony proponujemy Ci naszą pomoc na etapie postępowania odwoławczego i rewizyjnego.

W zależności od tego czy wyrok wydał sąd rejonowy (Amtsgericht) czy okręgowy (Landgericht) przygotujemy dla Ciebie odwołanie (Berufung) lub rewizję (Revision) wraz z uzasadnieniem.

Pamiętaj, że musisz się spieszyć!

Odwołanie lub rewizja muszą zostać złożone w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia bądź – co do zasady w sytuacji wydania wyroku pod nieobecność oskarżonego – doręczenia wyroku przez sąd. W przeciwnym razie wyrok stanie się prawomocny.

W przypadku złożenia odwołania sprawa będzie ponownie rozpoznawana w całości przez sąd II instancji. Sąd będzie badał zarówno stan faktyczny jak i prawny sprawy w czasie rozprawy, w której będziemy Cię reprezentować. Wskutek postępowania odwoławczego może dojść do zmiany wyroku I instancji.

Jeżeli zdecydujesz się na złożenie rewizji sąd rewizyjny będzie badał wyłącznie, czy sąd niższej instancji nie popełnił błędów natury prawnej przy wydawaniu wyroku. Stan faktyczny nie będzie przedmiotem ponownego rozpoznania. Z tego względu w postępowaniu rewizyjnym co do zasady nie odbywa się rozprawa przed sądem. Wskutek postępowania rewizyjnego może dojść do zmiany zaskarżonego wyroku lub jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd I lub II instancji.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • obrona w postępowaniu wykonawczym
 • wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 1/2 lub 2/3 kary pozbawienia wolności
 • wniosek o odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary
 • wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego
 • zażalenie na środki stosowane w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności
 • zażalenie na nakaz aresztowania celem doprowadzenia do zakładu karnego
 • zażalenie na odwołanie warunkowego zawieszenia wykonania kary lub warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • wniosek o uchylenie nakazu aresztowania po zarządzeniu kary zastępczej pozbawienia wolności
 • zarzuty co do dopuszczalności wykonywania kary
 • wniosek o przekazanie wykonania kary pozbawienia wolności do Polski lub do innego kraju EU, deportacja do Polski
 • wniosek o rozłożenie grzywny na raty
 • wniosek o wznowienie postępowania karnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem
 • wniosek o zastosowanie prawa łaski
 • skarga konstytucyjna i reprezentacja przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym

Jak działamy?

To, że zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem nie oznacza jeszcze, że wszystkie szanse na zmianę Twojej obecnej sytuacji zostały już wykorzystane.

Postępowanie wykonawcze, które ma na celu wykonanie orzeczonej prawomocnie kary jest nie mniej złożone niż postępowanie sądowe i stwarza wiele możliwości oddziaływania adwokata na Twoją sytuację.

W przypadku gdy zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności istnieją liczne możliwości działania, które pozwolą na zmianę sposobu wykonywania kary, bądź nawet na jej unieważnienie. Gdy jesteś zainteresowany zmianą sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności możemy złożyć w Twoim imieniu wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu połowy lub 2/3 kary, wniosek o odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary, czy też wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego.

Pomożemy Ci również w sytuacji, kiedy sąd postanowił o odwołaniu warunkowego zawieszenia wykonania kary lub warunkowego przedterminowego zwolnienia składając tzw. natychmiastowe zażalenie (sofortige Beschwerde).

Jeżeli masz wątpliwości co do zasadności i zgodności z prawem stosowanych w czasie wykonywania kary środków to oferujemy składanie zażaleń na zastosowane środki oraz wniosków do sądu celem zbadania zgodności stosowanych środków z prawem. Zajmujemy się również składaniem do sądu zarzutów co do dopuszczalności wykonywania kary. Składamy zażalenia na nakazy aresztowania wystawione celem doprowadzenia do zakładu karnego do odbycia kary (Vollstreckungshaftbefehl).

Jeśli chcesz odbywać orzeczoną w Niemczech karę w swoim miejscu zamieszkania w innym kraju UE to możemy również Ci pomóc przygotowując wniosek o przekazanie wykonania kary pozbawienia wolności do Polski lub innego kraju czy też o odstąpienie od wykonania dalszej kary po częściowym jej odbyciu i deportację do Polski.

W przypadku skazania na karę grzywny składamy wnioski o rozłożenie grzywny na raty dostosowane do Twoich możliwości finansowych..

W przypadku, gdy w pełni kwestionujesz zasadność prawomocnego orzeczenia umożliwiamy jego wzruszenie poprzez złożenie wniosku o wznowienie postępowania karnego (Wiederaufnahme des Verfahrens).

Przygotowujemy też wnioski o zastosowanie prawa łaski (Gnadenrecht).

Jeśli uważasz, że w związku z procesem karnym zostały naruszone Twoje konstytucyjne prawa, przygotujemy dla Ciebie i złożymy skargę konstytucyjną oraz będziemy Cię reprezentować przed niemieckim Federalnym Sądem Konstytucyjnym.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • reprezentacja przed sądem w związku ze ściganiem Europejskim Nakazem Aresztowania (zbadanie dopuszczalności wykonania ENA i przekazania do innego kraju UE)
 • wniosek o uchylenie nakazu aresztowania wydanego na terenie Niemiec w przypadku Europejskiego Nakazu Aresztowania wykonywanego przez inny kraj UE
 • organizacja widzenia z osobą aresztowaną, pozwolenia na wykonywanie połączeń
  telefonicznych, paczki, listy, wpłaty na konto w zakładzie karnym

Jak działamy?

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) jest to jeden z instrumentów współpracy w sprawach karnych pozwalający na ściganie osoby poszukiwanej na terenie całej Unii Europejskiej.

Jeżeli więc wiesz, że w którymś z krajów unijnych toczy się przeciwko Tobie postępowanie karne bądź zostałeś tam wezwany do odbycia kary, a nie stawiasz się na wezwania organów ścigania w tym kraju, to możesz się spodziewać, że zostanie przeciwko tobie wystawiony Europejski Nakaz Aresztowania.

Jeśli Ty lub osoba bliska zostałeś schwytany na terenie Niemiec, to możemy Ci pomóc.

Sprawy związane z Europejskim Nakazem Aresztowania to jedne z tych, które lubimy najbardziej. Wbrew pozorom nie są to sprawy, które pozostają zwykłą formalnością, lecz otwierają one szerokie i interesujące możliwości prowadzenia obrony. Mamy doświadczenie, kreatywność i wiedzę, które są niezbędne w tego typu sprawach. Dzięki temu już wielu naszych klientów udało się obronić przed wykonaniem ENA.

Nie słuchaj zatem tych, którzy mówią, że po schwytaniu zostaniesz automatycznie przekazany do kraju, który Cię poszukuje. To nieprawda!

Najpierw sąd musi zbadać, czy wykonanie ENA jest w ogóle dopuszczalne pod względem prawnym. Sąd bada m.in. nie tylko, czy czyn za który jesteś ścigany byłby karany również na terenie Niemiec (tzw. warunek podwójnej karalności), ale również czy państwo, które wystawiło za Tobą ENA zapewnia gwarancje uczciwego procesu i humanitarnego wykonania kary.

Nie zgadzaj się zatem na dobrowolne przekazanie. Również w sprawach związanych z ENA można wiele zdziałać, a czasem nawet udaje się zapobiec przekazaniu.

Nasze doświadczenie w niniejszych sprawach pozwala nam na zaoferowanie kompleksowej obrony w związku z postępowaniem w przedmiocie wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania. W ramach naszych działań badamy kwestię formalnej dopuszczalności wykonania ENA zgodnie z niemiecką ustawą o pomocy prawnej w sprawach karnych (IRG), a następnie przygotowujemy stanowisko do Wyższych Sądów Krajowych w Niemczech wraz z wnioskiem o stwierdzenie niedopuszczalności przekazania.

W przypadku, gdy jesteś poszukiwany przez organy niemieckie i został wystawiony za tobą ENA podejmujemy również działania w kierunku uchylenia niemieckiego nakazu aresztowania.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • sprzeciw od decyzji o nałożeniu kary za wykroczenie
 • wniosek o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów
 • reprezentacja na rozprawie sądowej po wniesieniu sprzeciwu od decyzji
 • wniosek o rozłożenie kwoty mandatu na raty

Jak działamy?

Z faktem popełnienia wykroczenia konfrontujesz się najczęściej otrzymując decyzję o nałożeniu grzywny (Bußgeldbescheid). Często łączy się ona z dodatkowymi dolegliwościami, takimi jak np. zakaz prowadzenia pojazdów (Fahrverbot).

Jeśli dostałeś taką decyzję, to pamiętaj, że z reguły masz tylko 14 dni od momentu jej otrzymania na złożenie sprzeciwu (Einspruch). Wtedy niezwłocznie skontaktuj się z nami!

Mamy wieloletnie doświadczenie związane z najróżniejszymi sprawami o wykroczenia, poczynając od wykroczeń w ruchu drogowym (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, przekroczenie prędkości, naruszenie przepisów ruchu drogowego) aż do tych występujących w ustawach szczególnych np. o udzielaniu pomocy w sprawach podatkowych (Steuerberatungsgesetz) czy o pobycie obcokrajowców na terenie Niemiec (Aufenthaltsgesetz). Zajmujemy się również wykroczeniami polegającymi na pracy na czarno, niepłaceniu składek do kasy urlopowej itd.

Przygotujemy w Twoim imieniu sprzeciw od decyzji o nałożeniu grzywny. W sprzeciwie od decyzji o nałożeniu grzywny możemy złożyć również wniosek o umorzenie postępowania za nawiązką lub o zmianę zarządzonych środków (np. odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów).

W razie nieuwzględnienia sprzeciwu przez organ, który wydał decyzję, będziemy Cię reprezentować na rozprawie przed sądem, który zbada zgodność z prawem wydanej decyzji. Będziemy walczyć w Twoim imieniu o zmianę (np. obniżenie grzywny, uchylenie zakazu prowadzenia pojazdów w zamian za zwiększenie grzywny) albo o uchylenie zaskarżonej decyzji. Jeśli termin na złożenie sprzeciwu już minął możemy Ci pomóc składając wniosek o rozłożenie grzywny na raty.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Prowadzimy również obronę osób występujących w procesie karnym w charakterze osoby nieletniej (Jugendliche) bądź młodocianej (Heranwachsende).

Osoba nieletnia to osoba, która popełniła przestępstwo między 14 a 18 rokiem życia. O osobie młodocianej mówimy wtedy, kiedy w momencie popełnienia czynu oskarżony miał między 18 a 21 rokiem życia.

Postępowanie karne dla osób nieletnich jest postępowaniem szczególnym, w którym posiadanie dobrego obrońcy jest kluczowe.

W przypadku stwierdzenia winy prowadzenie obrony polega na uzyskaniu najłagodniejszej reakcji karnej na popełnione przestępstwo. Nasze starania sprowadzają się przede wszystkim do tego, aby młody człowiek uniknął postępowania przed sądem a postępowanie zostało umorzone pod warunkiem spełnienia obowiązków lub zastosowania środków wychowawczych.

W przypadku gdy klient będzie postawiony przed sądem do spraw nieletnich (Jugendgericht) dbamy, aby spotkanie to było jak najmniej traumatyczne oraz żeby jego interesy były odpowiednio reprezentowane na sali sądowej poprzez uniknięcie kary pozbawienia wolności (Jugendstrafe) na rzecz środków wychowawczych i poprawczych.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • reprezentacja osób pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania karnego
 • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (Strafanzeige)
 • zażalenie na umorzenie postępowania karnego przez prokuraturę (Einstellungsbeschwerde)
 • wniosek do sądu mający na celu zmuszenie prokuratury do wniesienia aktu oskarżenia po umorzeniu postępowania (Klageerzwingungsverfahren)
 • reprezentacja w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (Nebenklage)
 • reprezentacja w postępowaniu adhezyjnym (Adhäsionsverfahren) w celu uzyskania odszkodowania dla osoby pokrzywdzonej
 • reprezentacja w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego (Privatklage)

Jak działamy?

Jeżeli Ty lub ktoś z Twojej rodziny został pokrzywdzony przestępstwem zgłoś się do nas niezwłocznie.

Zapoznamy się z Twoim problemem i sprawdzimy co można zrobić w sprawie i jak Ci pomóc. Jeżeli jesteśmy na początku drogi i w Twojej sprawie nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie karne to zadbamy, aby tak się stało przygotowując i składając do prokuratury w Twoim imieniu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (Strafanzeige).

W zawiadomieniu przedstawimy dokładnie stan faktyczny Twojej sprawy wraz z odpowiednimi dowodami, a także jej stan prawny. Następnie będziemy monitorować proces prowadzenia Twojej sprawy przez prokuraturę, a po jej zakończeniu złożymy wniosek o wgląd do akt sprawy i zbadamy czy postępowanie zostało przeprowadzone prawidłowo.

W przypadku gdy prokuratura podejmie decyzję o umorzeniu postępowania złożymy zażalenie na taką decyzję do prokuratury generalnej.

Jeśli zażalenie zostanie odrzucone to złożymy wniosek do sądu zmierzający do zmuszenia prokuratury do wniesienia aktu oskarżenia po umorzeniu postępowania (Klageerzwingungsverfahren). W postępowaniu tym możemy również wnioskować o wznowienie postępowania przygotowawczego i przeprowadzenie dodatkowych dowodów.

W przypadku gdy sprawa jest już na etapie postępowania przed sądem jako pokrzywdzony (lub jego rodzina) możesz przystąpić do niej jako oskarżyciel posiłkowy (Nebenklage) występując obok prokuratora w sądzie.

Wiemy, że występowanie w sądzie nie jest łatwe, dlatego pomożemy Ci w skutecznej ochronie Twoich interesów działając jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego . Zadbamy o to, aby sąd uwzględnił wszystkie dowody świadczące o winie oskarżonego i aby otrzymał on słuszną karę za czyn, którego dopuścił się przeciwko Tobie lub Twoim najbliższym. W przypadku, gdy będziesz niezadowolony z wyroku sądu pierwszej instancji odwołamy się od niego składając odwołanie bądź rewizję.

W czasie rozprawy składamy odpowiednie wnioski w postępowaniu adhezyjnym w celu uzyskania dla Ciebie stosownego odszkodowania za szkody jakie powstały w związku z popełnionym przestępstwem.

W mniejszych sprawach reprezentujemy również oskarżycieli prywatnych składając do sądu prywatny akt oskarżenia (Privatklage) oraz reprezentując Twoje interesy na rozprawie sądowej jako pełnomocnik oskarżyciela prywatnego.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • reprezentacja osoby aresztowanej w postępowaniu karnym jako obrońca z wyboru lub z urzędu
 • kontakt z osobą aresztowaną – organizacja widzeń w zakładzie karnym, pozwolenia na wykonywanie połączeń telefonicznych, wysyłanie listów, paczek, pieniędzy
 • wnioski o wydanie zatrzymanych rzeczy, pieniędzy, samochodów
 • poszukiwanie osób aresztowanych na terenie Niemiec

Jak działamy?

Jeżeli właśnie dowiedziałeś się, że ktoś z Twoich najbliższych został aresztowany to nie czekaj i skontaktuj się z nami.

Jeśli nie wiesz co się dzieje i gdzie znajduje się Twój bliski, to zwróć się do Nas.

Ustalimy jego miejsce pobytu i przyczynę aresztowania. Również spotkamy się z nim celem uzyskania pełnomocnictwa oraz zajmiemy się jego obroną w postępowaniu karnym (zobacz wyżej informacje na temat oferty dla podejrzanego lub oskarżonego).

Zaopiekujemy się Tobą i zadbamy, abyś mógł utrzymywać kontakt ze swoim bliskim w czasie jego aresztowania.

Złożymy wnioski o pozwolenie na wykonywanie rozmów telefonicznych oraz pozwolenie na widzenie. Zorganizujemy widzenie z osobą aresztowaną. Pokierujemy Cię jak wysłać list, paczkę czy pieniądze do zakładu karnego.

W przypadku gdy sąd zgodzi się na wypuszczenie Twojego bliskiego za kaucją poinstruujemy Cię jak wpłacić kaucję na konto sądu i pomożemy to zrobić. Po zakończeniu sprawy składamy wnioski o zwrot wpłaconej kaucji, jeśli takie prawo przysługuje.

W przypadku zatrzymania przez organy ścigania rzeczy , która należy do Ciebie podejmujemy działania w kierunku jej odzyskania i składamy wnioski o jej wydanie (np. wydanie samochodu, pieniędzy, towaru itd.).

Masz pytania?
Kontakt
Skontaktuj się z nami! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
ADRES:

Polski Adwokat Niemcy Dr Kamila Matthies
Logenstraße 8,
Oderturm, 10 piętro
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

TELEFON:

+48 696 568 151
+49 177 384 0136 (numer alarmowy SOS 24/7)

Beim Telefonieren von einem deutschen Netz:

0335 23 01 00 00
0177 384 0136 (24-Std. Notfallnummer)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.