Dr Kamila Matthies, LL.M.

Zaległości podatkowe a grzywna za oszustwo podatkowe w Niemczech

Kopia-Kopia-blog-ebook-nakaz
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Zdarzyło Ci się nie zapłacić podatków w Niemczech? Pamiętaj o różnych konsekwencjach postępowania podatkowego i postępowania karnego-skarbowego! Niewykonanie decyzji podatkowej (czyli niezapłacenie zaległego podatku) prowadzi do innych skutków niż niezapłacenie kary grzywny za oszustwo podatkowe!

➡️Dla własnego bezpieczeństwa zapoznaj się z najczęstszymi problemami, z którymi stykają się nasi Klienci.

Już kilkukrotnie informowaliśmy, iż niepłacenie podatków w Niemczech może skutkować dwoma różnymi postępowaniami – postępowaniem podatkowym (które prowadzi do wydania decyzji podatkowej zobowiązującej do zapłaty uszczuplonego podatku wraz z odsetkami) oraz postępowaniem karnoskarbowym (które prowadzi do wydania nakazu karnego lub wyroku, w którym sąd wymierza karę za popełnione przestępstwo).

Często zdarza się, iż nasi Klienci otrzymują decyzję podatkową nakazującą zapłatę konkretnej kwoty za uszczuplony podatek oraz nakaz karny, w którym sąd wymierza grzywnę za popełnienie oszustwa podatkowego i – niestety – błędnie myślą, że obie nałożone ‘’kwoty’’ to to samo.

Takie błędne założenie powoduje, iż wiele osób uważa, iż niezapłacenie uszczuplonego podatku doprowadzi do takich samych konsekwencji co niezapłacenie grzywny wynikającej z prawomocnego nakazu karnego lub wyroku.

Uwaga – bardzo ważne! ➡️Niezapłacenie grzywny nałożonej przez sąd prawomocnym nakazem karnym lub wyrokiem może m.in. prowadzić do wystawienia nakazu aresztowania w celu doprowadzenia do zakładu karnego w celu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności!

Niezapłacenie uszczuplonego podatku nie może zaś prowadzić do aresztowania (!). Jednak należy pamiętać, iż decyzja podatkowa wystawiona w Niemczech może zostać przekazana do wykonania w Polsce, co oznacza, iż polski organ egzekucyjny (poborca skarbowy) podejmie wszelkie kroki do odzyskania zaległych podatków. Warto również wiedzieć, że jeżeli podczas kontroli przez niemiecki urząd celny (Zollamt) okaże się, że ciąży na Tobie zaległość podatkowa to celnicy mają prawo zatrzymać Twój samochód oraz wszystkie posiadane przez Ciebie pieniądze (do wysokości zaległości podatkowych).

Dlatego jeżeli w stosunku do Ciebie lub kogoś z Twojej rodziny wystawiono decyzję podatkową oraz prowadzone jest postępowanie karne-skarbowe to skontaktuj się z Nami – wiemy jak Ci pomóc!

Pozdrawiamy z Frankfurtu nad Odrą!

Kancelaria adwokacka Dr. Kamila Matthies, LL.M.
www.adwokatniemcy.net
[email protected]
+48 696 568 151

Udostępnij nasz wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Kontakt
Skontaktuj się z nami! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
ADRES:

Polski Adwokat Niemcy Dr Kamila Matthies
Logenstraße 8,
Oderturm, 10 piętro
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

TELEFON:

+48 696 568 151
0049 177 384 0136 (numer alarmowy SOS 24/7)