Dr Kamila Matthies, LL.M.

Czy niemiecki sąd rzeczywiście odmówił wykonania ENA?

Law gavel on an open book, wooden desk, law books background
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Niemieckie orzeczenie znów wywołało zamieszanie w polskich mediach, więc tłumaczymy, co tak naprawdę orzekł Wyższy Sąd Krajowy w Karlsruhe i czy rzeczywiście odmówił wykonania ENA do Polski.

➡️Przeczytaj do końca Nasz wpis, aby dowiedzieć się, czy prawdą jest, że ,,Niemiecki sąd odmawia ENA do Polski’’, ponieważ, ,,zdaniem niemieckiego sądu nie można zaufać, że polski sąd zagwarantuje odesłanemu uczciwy proces’’, (por. https://www.rp.pl/Prawo-karne/303069930-Niemiecki-sad-odmawia-ENA-do-Polski-Prawny-Polexit-jest-faktem.html?fbclid=IwAR07m8-20Iy-wVf2cESE8ZDzZFmvtP8YqfwvsYVUaargdy7HAIMzMX6Epic).

➡️Zacznijmy od początku: w 2004 r. wydano w Polsce nakaz aresztowania wobec podejrzanego m.in. o popełnienie przestępstwa oszustwa. Następnie w 2016 roku sąd okręgowy wydał Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).

➡️ENA to wydany przez organ sądowy jednego z państw członkowskich UE wniosek o przekazanie osoby znajdującej się na terenie innego państwa członkowskiego UE do państwa, które wystąpiło z wnioskiem.

➡️W praktyce wydanie ENA oznacza, że w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) odnotowuje się, że dana osoba jest poszukiwana w danym państwie członkowskim. Dostęp do systemu mają organy ścigania wszystkich państw członkowskich strefy Schengen.

➡️W grudniu 2019 roku niemiecka policja podczas kontroli stwierdziła, że kontrolowany znajduje się w systemie SIS jako osoba poszukiwana w Polsce. W związku z tym ścigany został zatrzymany, a po dwóch dniach, tj. 2 grudnia 2019 r. Wyższy Sąd Krajowy wydał nakaz aresztowania w związku z postępowaniem toczącym się w ramach wykonywania ENA (niem. Auslieferungshaftbefehl).

➡️Od tego momentu rozpoczęło się badanie przez Wyższy Sąd Krajowy, czy przekazanie osoby ściganej na podstawie ENA jest dopuszczalne w świetle prawa niemieckiego.

➡️Należy podkreślić, iż w ramach tego badania niemiecki sąd sprawdza, czy w konkretnym, rozpatrywanym przypadku, osoba wydana do Polski będzie miała tam zagwarantowany sprawiedliwy i uczciwy proces.

➡️Wyższy Sąd Krajowy dokonał wnikliwej analizy reformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzonej w Polsce w ostatnich latach. Sąd wziął również pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związane z niniejszą reformą oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 190). Na to jak dokładna była przeprowadzana analiza wskazuje m.in. fakt, że Wyższy Sąd Krajowy nakazał przetłumaczenie na język niemiecki całego 31-stronnicowego tekstu nowelizacji z 20.12.2019 r.

➡️Po analizie powyższych dokumentów Wyższy Sąd Krajowy uznał, że już na tym etapie istnieją przesłanki faktyczne aby twierdzić, że po przekazaniu do Polski ściganemu nie zostanie zagwarantowany uczciwy proces.
Podkreślić należy, iż zagwarantowanie sprawiedliwego i uczciwego procesu jest jednym z warunków dopuszczalności przekazania.

➡️W związku z powyższym Wyższy Sąd Krajowy uchylił nakaz aresztowania z 2 grudnia 2019 r. wydany w związku z wykonywaniem ENA, ponieważ uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że przekazanie do Polski okaże się niedopuszczalne, właśnie z uwagi na obawę naruszenia prawa oskarżonego do uczciwego procesu sądowego.

➡️Jednocześnie Wyższy Sąd Krajowy uznał, iż sprawa wymaga dalszego zbadania i konieczne jest wyjaśnienie wątpliwości zaistniałych w sprawie – tzn. czy osobie ściganej zostanie zagwarantowany w Polsce uczciwy proces przed niezależnym sądem – i w związku z tym zwrócił się do sądu okręgowego, który wydał ENA oraz do Ministerstwa Sprawiedliwości z szeregiem pytań.

➡️Pytania zmierzają w kierunku sprawdzenia, czy konkretni sędziowie, którzy będą orzekać w sprawie ściganego są niezawiśli w rozumieniu standardów przyjętych w orzecznictwie TSUE oraz czy nie zachodzi obawa, iż zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z orzeczeniem wydanym w sprawie osoby przekazanej do Polski – innymi słowy, czy można będzie ich ukarać za treść wyroku.

➡️Wyższy Sąd Krajowy zwrócił się również do polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o poświadczenie, iż wobec sędziów prowadzących tę konkretną sprawę nie toczy się obecnie żadne postępowanie dyscyplinarne.

➡️Wyższy Sąd Krajowy uznał zatem, iż na obecnym etapie konieczne jest dalsze wyjaśnienie sprawy a ostateczna decyzja co do dopuszczalności przekazania osoby ściganej do Polski będzie mogła być podjęta dopiero po otrzymaniu wszystkich odpowiedzi ze strony polskiej.

Podsumowując:

➡️Wyższy Sąd Krajowy nie orzekł, że przekazanie osoby ściganej na podstawie ENA jest niedopuszczalne.

➡️Wyższy Sąd Krajowy w Karlsruhe dostrzegł po analizie zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości, że istnieją przesłanki, że Polska nie zapewni przekazanemu sprawiedliwego i uczciwego procesu, ale sprawa wymaga jeszcze wyjaśnienia.

➡️Wątpliwości te chce rozwiać po otrzymaniu odpowiedzi od Ministerstwa Sprawiedliwości oraz od sądu okręgowego, który wydał ENA.

➡️Decyzja o dopuszczalności bądź niedopuszczalności przekazania do Polski na podstawie ENA zostanie podjęta dopiero po otrzymaniu odpowiedzi ze strony polskiej.

➡️Innymi słowy nadal trwa postępowanie w kierunku stwierdzenia, czy przekazanie jest dopuszczalne, czy też nie.

Komentowane postanowienie: OLG Karlsruhe, Beschluss vom 17. Februar 2020, Ausl 301 AR 156/19

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji!
www.adwokatniemcy.net
[email protected]
+48 696 568 151

Udostępnij nasz wpis!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Kontakt
Skontaktuj się z nami! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
ADRES:

Polski Adwokat Niemcy Dr Kamila Matthies
Logenstraße 8,
Oderturm, 10 piętro
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

TELEFON:

+48 696 568 151
+49 177 384 0136 (numer alarmowy SOS 24/7)

Beim Telefonieren von einem deutschen Netz:

0335 23 01 00 00
0177 384 0136 (24-Std. Notfallnummer)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.