Dr Kamila Matthies, LL.M.

Tymczasowe aresztowanie w Niemczech – kiedy może zostać zastosowane?

prawo karne
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Uwaga! Samo podejrzenie popełnienia przestępstwa nie jest wystarczające do zastosowania tymczasowego aresztowania (TA)! Niemiecki kodeks postępowania karnego jasno wskazuje, kiedy i na jakiej podstawie można zastosować wobec podejrzanego (albo oskarżonego) środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu! Niemieckie organy nie mogą zatem traktować przesłanek do zastosowania TA wybiórczo, jeżeli ustawa wymaga wykazania co najmniej dwóch elementów!‼️

➡️ Przeczytaj do końca Nasz wpis i dowiedz się, kiedy można w prawie niemieckim zastosować tymczasowe aresztowanie oraz jak udało Nam się doprowadzić do uchylenia nakazu o TA wobec Naszego Klienta.

Najistotniejszą kwestią, która wymaga podkreślenia jest reguła zawarta w § 112 niemieckiego kodeksu postępowania karnego – tymczasowe aresztowanie może zostać zastosowane wobec podejrzanego (oskarżonego), gdy:

1️⃣ Istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa

Oraz (!)

2️⃣ Zachodzi co najmniej jedna z poniższych materialnych podstaw aresztowania, tj::
a. Podejrzany uciekł lub się ukrywa
b. Istnieje niebezpieczeństwo ucieczki podejrzanego (Fluchtgefahr),
c. Zachowanie podejrzanego stwarza podejrzenie, że będzie on:
– niszczył, zmieniał, usuwał, ukrywał lub fałszował dowody albo
– wpływał w niedozwolony sposób na współpodejrzanych, świadków, biegłych albo
– nakłaniał do takiego postępowania inne osoby
i z tych powodów istnieje zagrożenie dla prawidłowego przebiegu postępowania (dla ustalenia prawdy)

➡️Jasno widać zatem, iż niemiecki sąd wydając postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania musi nie tylko wykazać w uzasadnieniu, iż istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, ale również musi wskazać, która z materialnych podstaw aresztowania zachodzi w tym konkretnym przypadku.

Niestety często się zdarza, iż Polakom (lub innym obcokrajowcom), których podejrzewa się o popełnienie przestępstwa niejako ‘’z automatu’’ przypisuje się przesłankę ,,niebezpieczeństwa ucieczki – Fluchtgefahr’’.

Takie ‘’automatyczne’’ przypisywanie obcokrajowcom przesłanki ,,niebezpieczeństwa ucieczki’’, tylko z tego względu, iż pochodzą z innego kraju jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej (ponieważ jest wyrazem dyskryminacji ze względu na narodowość) – o czym niemieckie organy często zapominają.

Na uzasadnienie przesłanki ,,niebezpieczeństwa ucieczki’’ nie wystarczy jedynie wskazanie, że podejrzany jest z innego kraju i tylko z tego względu może chcieć uciec, by uniknąć odpowiedzialności. Sąd musi wziąć bowiem pod uwagę wszystkie okoliczności dotyczące konkretnej osoby i rozważyć, czy takie niebezpieczeństwo ucieczki realnie występuje. ‼️

Właśnie takich argumentów użyliśmy w sprawie Naszego Klienta! Wykazaliśmy, że sam fakt, iż jest obcokrajowcem nie uzasadnia przesłanki ,,niebezpieczeństwa ucieczki’’ i godzi w fundamentalne prawa podstawowe wynikające z prawa europejskiego (tj. zakaz dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Ponadto wykazaliśmy, iż w tej konkretnej sytuacji nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, że chciałby on uciec z Niemiec, ponieważ ma tutaj rodzinę, pracę, miejsce zamieszkania oraz nigdy nie był karany.

Sąd przychylił się do Naszej argumentacji i uchylił nakaz aresztowania. Dzięki temu Nasz Klient może oczekiwać na proces na wolności.

Sprawy dotyczące osób tymczasowo aresztowanych są dla Nas bardzo ważne, wręcz priorytetowe ponieważ wiemy, jak wielką wartość dla każdego stanowi wolność. Niejednokrotnie spotkaliśmy się już z sytuacją, gdy sądy wystawiały nakazy aresztowania zbyt pochopnie tj. wobec osób, co do których nie było takich podstaw.

Dlatego jeżeli wobec Ciebie, kogoś z Twojej rodziny bądź znajomego wystawiono nakaz aresztowania w Niemczech to skontaktuj się z Nami – wiemy jak Ci pomóc!

Udostępnij nasz post na swojej tablicy, by dotarł do jak największej ilości osób i daj znać w komentarzu, co sądzisz o całej sprawie.

Pozdrawiamy z Frankfurtu nad Odrą!

Kancelaria adwokacka Dr. Kamila Matthies, LL.M.
www.adwokatniemcy.net
[email protected]
+48 696 568 15

Udostępnij nasz wpis!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Kontakt
Skontaktuj się z nami! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
ADRES:

Polski Adwokat Niemcy Dr Kamila Matthies
Logenstraße 8,
Oderturm, 10 piętro
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

TELEFON:

+48 696 568 151
+49 177 384 0136 (numer alarmowy SOS 24/7)

Beim Telefonieren von einem deutschen Netz:

0335 23 01 00 00
0177 384 0136 (24-Std. Notfallnummer)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.