Dr Kamila Matthies, LL.M.

Niemieckie prawo administracyjne

Nasza oferta. Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Co możemy dla Ciebie zrobić?

  • sprawy związane z odebraniem uprawnień do prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec (sprzeciw od decyzji administracyjnej o odebraniu uprawnień, wnioski o przywrócenie uprawnień, w tym informacja na temat testu MPU)
  • wnioski o udzielenie informacji z SIS (system informacyjny Schengen) oraz INPOL (system wewnętrzny policji niemieckiej) i sprawdzenie czy jesteś poszukiwany na terenie Niemiec oraz o wnioski o wygaszenie informacji istniejących w tych systemach
  • wnioski o informację z rejestru skazanych, sprawdzenie zatarcia skazania
  • wnioski o uchylenie lub skrócenie terminu zakazu wjazdu na teren Niemiec
  • sprawy cudzoziemców (odwołania od decyzji deportacyjnych, wnioski o uchylenie decyzji o deportacji z terenu Niemiec)
  • sprawy związane z delegowaniem pracowników z Polski do Niemiec, w tym pracowników spoza UE (np. z Ukrainy)
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi po złożeniu skargi (składanie skarg do sądów administracyjnych, reprezentacja na rozprawach)

Jak działamy?

Działając w naszej specjalizacji jaką są sprawy karne i karne-skarbowe z czasem wyspecjalizowaliśmy się w sprawach administracyjnych, które są często konsekwencją popełnienia czynów karalnych.

Przykładowe sprawy administracyjne w jakich możemy się Ci pomóc są związane m.in. z odzyskaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec, nakazem opuszczenia terenu Niemiec (deportacją), zakazem wjazdu na teren Niemiec, czy też z wysyłaniem na teren Niemiec tzw. pracowników delegowanych.

Odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec (Entziehung der Fahrerlaubnis).

Specjalizujemy się w sprawach związanych z utratą uprawnień do prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec.

Utrata uprawnień następuje albo w drodze decyzji sądu karnego w związku z ukaraniem za popełnienie przestępstwa lub decyzji administracyjnej wydanej przez urząd. Najczęściej ma ona miejscu po stwierdzeniu, że ktoś prowadził pojazd pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających (np. marihuany).

Możemy Ci pomóc zarówno w sytuacji kiedy dopiero grozi Ci utrata uprawnień (np. otrzymałeś pismo z urzędu do spraw drogowych, że zamierzają Ci odebrać uprawnienia lub zostałeś wezwany na badanie MPU) lub taka utrata już nastąpiła.

Jeśli grozi Ci utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów bądź musisz stawić się na tzw. badanie MPU zgłoś się do nas!

Złożymy wniosek o przesłanie akt Twojej sprawy i ustosunkujemy się do zamiaru urzędu o odebraniu uprawnień oraz postaramy się, żeby urząd od niego odstąpił.

W przypadku wezwania na badanie MPU skontaktujemy się za Ciebie z odpowiednią placówką przeprowadzającą badanie oraz umówimy Cię na termin. Poinstruujemy Cię również, czego możesz się spodziewać w czasie badania i jak się do niego przygotować.

W przypadku gdy urząd wydał już decyzję o odebraniu Ci uprawnień do prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec możemy złożyć od niej sprzeciw w terminie miesiąca od daty doręczenia

Jeżeli już utraciłeś uprawnienia do prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec to musisz pamiętać, że musisz je odzyskać.

Jeśli tego nie zrobisz i w dalszym ciągu będziesz poruszał się samochodem na terenie Niemiec popełniasz przestępstwo prowadzenia pojazdu bez uprawnień, które zagrożone jest karą grzywny lub karą pozbawienia wolności do jednego roku.

Nie ryzykuj zatem kolejnych problemów i zwróć się do nas, aby odzyskać swoje uprawnienia. Pomożemy Ci w tym składając odpowiednie wnioski w urzędzie do spraw ruchu drogowego. Przeprowadzimy Cię przez cały złożony proces administracyjny aż do punktu, w którym znowu będziesz mógł prowadzić pojazdy na terenie Niemiec!

Informacja o postępowaniach karnych

Jeśli obawiasz się, że na terenie Niemiec toczy się przeciwko Tobie postępowanie karne bądź został wystawiony nakaz aresztowania możemy to dla Ciebie sprawdzić składając wnioski o udzielenie informacji z systemu informacyjnego Schengen (SIS) i systemu wewnętrznego policji niemieckiej INPOL.

Po uzyskaniu takiej informacji będziesz miał pewność, że wjeżdżając na teren Niemiec w przypadku niespodziewanej kontroli nie grozi Ci aresztowanie oraz, że nie toczą się przeciwko Tobie żadne postępowania karne.

Gdy po sprawdzeniu okaże się, że figurujesz w systemie, a nie ma ku temu podstaw, możemy złożyć wniosek o wygaszenie tych informacji.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy jesteś karany na terenie Niemiec możemy złożyć wniosek o wyciąg z rejestru karnego. Po sprawdzeniu rejestru możemy udzielić Ci informacji o tym, kiedy skazania ulegną zatarciu.

Zakaz wjazdu na teren Niemiec

Często na skutek zakończonego postępowania karnego dochodzi do wydania zakazu wjazdu na teren Niemiec.

Jeśli otrzymałeś taki zakaz lub urząd dopiero zamierza go wydać, skontaktuj się z nami!

W przypadku, gdy zakaz jeszcze nie został wydany pomożemy Ci temu zapobiec przygotowując stanowisko w sprawie i reprezentując Twoje interesy przed urzędem ds. cudzoziemców.

Jeśli zakaz już istnieje, możemy starać się o jego uchylenie bądź skrócenie terminu składając w urzędzie odpowiednie wnioski.

 

Masz pytania?
Kontakt
Skontaktuj się z nami! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
ADRES:

Polski Adwokat Niemcy Dr Kamila Matthies
Logenstraße 8,
Oderturm, 10 piętro
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

TELEFON:

+48 696 568 151
+49 177 384 0136 (numer alarmowy SOS 24/7)

Beim Telefonieren von einem deutschen Netz:

0335 23 01 00 00
0177 384 0136 (24-Std. Notfallnummer)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.