Dr Kamila Matthies, LL.M.

Podatek drogowy w Niemczech a sprawa karna

blog podatek drogowy
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Dzisiejszy wpis poświęcamy sprawie naszego Klienta, który otrzymał decyzję podatkową wystawioną przez niemiecki urząd celny, w której nałożono na niego wysoki podatek od pojazdów samochodowych – Kraftfahrzeugsteuer (tzw. Podatek ,,drogowy’’) oraz nakaz karny (Stafbefehl) nakładający grzywnę za popełnienie przestępstwa podatkowego polegającego na niezapłaceniu podatku drogowego w Niemczech.

Taka dwutorowość działań niemieckich organów jest standardem – jeżeli bowiem nie płacimy jakiegokolwiek podatku to narażamy się nie tylko na odpowiedzialność podatkową (tj. obowiązek uiszczenia tych zaległych podatków) ale również na odpowiedzialność karną-skarbową związaną z oszustwem podatkowym.

Nasz Klient pracował w Niemczech od 2015 r., a jego rodzina na stałe przebywała w Polsce. Wraz z żoną, pod koniec 2015 r. kupili w Polsce samochód, aby żona mogła dowozić dzieci do szkoły. Nasz Klient do Niemiec dojeżdżał busami, a w Niemczech korzystał z komunikacji miejskiej. Jedynie w 2018 roku trzykrotnie przyjechał do Niemiec własnym samochodem, gdzie przebywał każdorazowo po 3 tygodnie.

W tym czasie nasz Klient został skontrolowany przez urząd celny, który z powodu braku poświadczenia opłacenia niemieckiego podatku drogowego wystawił decyzję podatkową za cały okres zameldowania w Niemczech, tj. od 2015 r. Ponadto wobec naszego Klienta wystawiono nakaz karny (Stafbefehl), w którym nałożono grzywnę za popełnienie oszustwa skarbowego polegającego na niezapłaceniu podatku drogowego.

Po zapoznaniu się ze sprawą złożyliśmy z imieniu Naszego Klienta sprzeciw od nakazu karnego, wskazując iż nasz Klient nie mógł popełnić przestępstwa skarbowego, ponieważ w jego przypadku w ogóle nie powstał obowiązek podatkowy – innymi słowy nie miał on obowiązku zapłacenia podatku drogowego od 2015 r., ponieważ jego samochód był użytkowany przez cały czas przez żonę w Polsce, a on korzystał z niego na terenie Niemiec wyłącznie przejściowo (w sumie przez 9 tygodni). Przejściowe użytkowanie zagranicznego samochodu w Niemczech jest również jednym z wyjątków ustawowych, zwalniających z obowiązku płacenia podatku drogowego.

Sąd zgodził się z naszą argumentacją przypominając tym samym, iż obowiązek płacenia podatku drogowego aktualizuje się od momentu faktycznego przebywania samochodu na terenie Niemiec. Sam fakt zameldowania się Polaka w Niemczech nie jest wystarczający, aby stwierdzić, iż ma on płacić podatek od samochodu, który faktycznie użytkowany jest w Polsce – taka sytuacja byłaby bowiem absurdalna.

Dzięki umorzeniu postępowania karnego-skarbowego nasz Klient może teraz starać się o umorzenie nałożonego na niego podatku! Bardzo się z tego cieszymy i polecamy się na przyszłość!

Dlatego jeżeli Ciebie bądź Twojego znajomego dotyczą problemy związane z podatkiem drogowym w Niemczech to jesteśmy do dyspozycji!

Pozdrawiamy z Frankfurtu nad Odrą 
Polski Adwokat Niemcy Dr Kamila Matthies
Holzmarkt 4a,
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy
+48 696 568 151

Udostępnij nasz wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Kontakt
Skontaktuj się z nami! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
ADRES:

Polski Adwokat Niemcy Dr Kamila Matthies
Logenstraße 8,
Oderturm, 10 piętro
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

TELEFON:

+48 696 568 151
0049 177 384 0136 (numer alarmowy SOS 24/7)