Dr Kamila Matthies, LL.M.

Odpowiedzialność podatkowa i karna-skarbowa kierowców za wwożone do Niemiec towary

Night Time Police Violent Crime Intervention. Police Vehicles with Flashing Lights.
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Po Naszym ostatnim szkoleniu dla kierowców dostaliśmy bardzo dużo pytań od firm logistycznych i kierowców zawodowych o ich odpowiedzialność za wwożone do Niemiec towary, jeżeli podczas kontroli okaże się, że w załadunku znajdują się np. papierosy albo alkohol.

Już na wstępie musimy zaznaczyć, że to bardzo ważna kwestia, ponieważ w skrajnym przypadku na kierowcę może zostać nałożony obowiązek zapłaty wysokiego podatku, a ponadto może zostać postawiony mu zarzut oszustwa podatkowego!

Zacznijmy od tego, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z dwoma rodzajami odpowiedzialności: odpowiedzialnością podatkową oraz odpowiedzialnością karną-skarbową. To, która z nich zostanie kierowcy przypisana oraz co za to grozi zależy od kilku istotnych czynników.

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Kierowca zatrudniony w firmie transportowej otrzymuje zlecenie przetransportowania produktów spożywczych z Polski do Niemiec. Kierowca przyjmuje ładunek, sprawdza prawidłowość dokumentów (m.in. list przewozowy CMR) i rusza w drogę do Niemiec. Po przekroczeniu niemieckiej granicy zostaje on zatrzymany do kontroli przez urząd celny, który po przeprowadzeniu badania przy pomocy skanera (tzw. ,,rentgenu’’) stwierdza, że w kartonach z produktami spożywczymi ukryte są papierosy.

Co grozi kierowcy?

Zasadniczo rozważane będą dwa rodzaje odpowiedzialność:

1️⃣ Odpowiedzialność podatkowa – konkretnie mamy tu do czynienia z obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego za papierosy wwożone na teren Niemiec. Podatek ten wylicza się wg stawek zawartych w ustawie o podatku od wyrobów tytoniowych.

🔸 Co istotne odpowiedzialność podatkowa jest co do zasady odpowiedzialnością obiektywną – oznacza to, że kierowca poniesie tę odpowiedzialność bez względu na to, czy wiedział, że w przewożonym przez niego załadunku znajdują się towary akcyzowe. Ważne jest wyłącznie to, że wwiózł papierosy na teren Niemiec.

🔸 Warto jednak podkreślić, że w ostatnim czasie pojawiło się orzecznictwo niemieckich sądów finansowych, w którym wskazano, że jeżeli kierowca wwozi papierosy na teren Niemiec ‘’w dobrej wierze’’ (tzn. nie wiedząc, że znajdują się one w jego załadunku) to istnieje możliwość starania się o umorzenie podatku ze względów słuszności.

🔸 Ale uwaga! Urząd celny może (ale nie musi) umorzyć nałożony na kierowcę podatek akcyzowy! Orzecznictwo sądów finansowych w żadnym wypadku nie nakłada na urzędy obowiązku uchylania decyzji podatkowych i umarzania podatku akcyzowego!

🔸 Tak naprawdę, to czy obowiązek zapłaty podatku akcyzowego nałożonego na kierowcę zostanie umorzony zależy tylko i wyłącznie od stanowiska urzędu celnego (i od właściwej argumentacji adwokata).

🔸 O Naszym sukcesie w tym zakresie – umorzeniu 27 000 euro podatku pisaliśmy tutaj:
https://www.facebook.com/niemieckiadwokatmatthiespolskojezycznyprawokarne/posts/1837634866341247

2️⃣ Odpowiedzialność karna-skarbowa – w naszym przykładowym kazusie kierowca mógłby narazić się na odpowiedzialność karną-skarbową za oszustwo podatkowe (czyli przestępstwo) albo na odpowiedzialność za lekkomyślne uszczuplenie podatku (czyli wykroczenie karno-skarbowe).

➡️ Kiedy kierowca naraża się na zarzut oszustwa podatkowego za niepoinformowaniu urzędu celnego o wwożonych na teren Niemiec produktach akcyzowych – papierosach?

🔸 W przypadku wwiezienia na teren Niemiec papierosów mamy zazwyczaj do czynienia z sytuacją, gdy kierowca nie informuje urzędu celnego (albo policji) o tym, że posiada papierosy, czyli nie informuje o ciążącym na nim obowiązku zapłaty podatku akcyzowego.

🔸 Za oszustwo podatkowe, zgodnie z § 370 ust. 1 niemieckiej Ordynacji Podatkowej grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 albo kara grzywny.

🔸 Ale uwaga! Odpowiadać za oszustwo podatkowe może wyłącznie kierowca, któremu można udowodnić zamiar popełnienia takiego czynu.

🔸 Zamiar popełnienia czynu oznacza, że dana osoba chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, godzi się na to.

🔸 Oznacza to, że oszustwo podatkowe w Niemczech można popełnić tylko umyślnie.

🔸 Gdyby zatem w Naszym kazusie kierowca wiedział o tym, że przewozi papierosy to oprócz opisanej powyżej odpowiedzialności podatkowej naraziłby się również na odpowiedzialność karną-skarbową za oszustwo podatkowe.

➡️ Gdyby jednak kierowca z Naszego kazusu nie wiedział o tym, że w jego załadunku znajdują się papierosy (i nie miał zamiaru popełnienia przestępstwa oszustwa podatkowego) to mógłby narazić się na zarzut popełnienia wykroczenia karno-skarbowego z § 378 niemieckiej Ordynacji Podatkowej – czyli lekkomyślnego uszczuplenia podatku.

🔹 Lekkomyślnie działa ten, kto nie mając zamiaru popełnienia czynu, popełnia go na skutek niezachowania ostrożności wymaganej od niego w danych okolicznościach, mimo, że musiał przewidywać, że w wyniku jego czynu może dojść do uszczuplenia podatku.

🔹 Zgodnie z § 378 niemieckiej Ordynacji Podatkowej za lekkomyślne uszczuplenie podatku grozi kara grzywny do 50 000 euro.

🔹 Oznacza to, że jeżeli kierowca nie wie, że w jego załadunku znajdują się papierosy (bądź alkohol), ale w danych okolicznościach mógł to przewidywać to naraża się na odpowiedzialność za lekkomyślne uszczuplenie podatku (czyli za wykroczenie).

Podsumowując:
➡️Jeżeli kierowca wie, że w jego załadunku znajdują się papierosy (albo inne towary podlegające opodatkowaniu) to naraża się w Niemczech na odpowiedzialność podatkową (czyli obowiązek zapłaty podatku akcyzowego) oraz na odpowiedzialność karną-skarbową – tj. zarzut popełnienia oszustwa podatkowego.

➡️Jeżeli zaś kierowca nie wie, że w jego załadunku znajdują się towary podlegające opodatkowaniu np. papierosy to naraża się na odpowiedzialność podatkową (czyli obowiązek zapłaty podatku akcyzowego, który w wyjątkowych sytuacjach może zostać umorzony) oraz – jeżeli wykaże mu się lekkomyślność – na odpowiedzialność za wykroczenie karno-skarbowe – za lekkomyślne uszczuplenie podatku.

Dajcie Nam koniecznie znać, czy przeczytaliście Nasz post do końca. Jest on naprawdę bardzo ważny! Będziemy wdzięczni za przekazanie tego wpisu dalej – niech i Twoi znajomi dowiedzą się, jaka odpowiedzialność grozi im za przemyt papierosów lub innych towarów podlegających opodatkowaniu!

Jeżeli taka lub podobna sprawa dotyczy Ciebie lub kogoś z Twojej znajomych to skontaktuj się z nami! Wiemy jak Ci pomóc!

Pozdrawiamy z Frankfurtu nad Odrą!
Rechtsanwältin Dr. Kamila Matthies / Adwokat w Niemczech
[email protected]
+48 696 568 151

Udostępnij nasz wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Kontakt
Skontaktuj się z nami! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
ADRES:

Polski Adwokat Niemcy Dr Kamila Matthies
Logenstraße 8,
Oderturm, 10 piętro
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

TELEFON:

+48 696 568 151
+49 177 384 0136 (numer alarmowy SOS 24/7)

Beim Telefonieren von einem deutschen Netz:

0335 23 01 00 00
0177 384 0136 (24-Std. Notfallnummer)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.