Dr Kamila Matthies, LL.M.

Obrońca z urzędu w Niemczech – kiedy przysługuje?

Lawyer picking book in the law library at the university
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Czy wiesz, kiedy w Niemczech przysługuje Ci obrońca z urzędu w sprawie karnej lub karno-skarbowej? W ostatnich dniach dostajemy bardzo dużo pytań o obronę z urzędu, dlatego spieszymy z odpowiedzią! To zagadnienie jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ całkiem niedawno weszła w życie duża nowelizacja, która rozszerzyła prawo do obrony z urzędu w Niemczech.

Warto już na początku zaznaczyć, że bardzo dużo osób uważa (niestety błędnie‼️), że obrońca z urzędu przysługuje w prawie niemieckim osobom, których nie stać na pokrycie kosztów adwokata z wyboru.

Podkreślamy więc, iż w prawie niemieckim osobie podejrzanej bądź oskarżonej Sąd NIE MOŻE przydzielić obrońcy WYŁĄCZNIE  ze względów finansowych.

Obronę obligatoryjną, a więc sytuacje, gdy udział obrońcy jest obowiązkowy w sprawie karnej lub karno-skarbowej reguluje § 140 StPO (niemieckiego kodeksu postępowania karnego).

Prawo do obrońcy z urzędu w Niemczech w sprawie karnej lub karno-skarbowej przysługuje:

 jeżeli można się spodziewać, że rozprawa główna w pierwszej instancji odbędzie się przed Wyższym Sądem Krajowym (Oberlandesgericht), Sądem Krajowym (Landgericht) albo przed Sądem Ławniczym (czyli składem 3-osobowym tj. sędzia zawodowy + 2 ławników w Sądzie Rejonowym – Schöffengericht);

 jeżeli podejrzanemu zarzucono popełnienie zbrodni (Verbrechen);

 jeżeli postępowanie może prowadzić do zastosowania zakazu wykonywania określonego zawodu (Berufsverbot);

 jeżeli podejrzany jest doprowadzany przez sąd celem podjęcia decyzji o zastosowaniu tymczasowego aresztowania albo zastosowaniu tymczasowego umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym;

 jeżeli podejrzany przebywa w zakładzie karnym (areszcie śledczym) na skutek zarządzenia sędziego lub za jego zgodą;

 jeżeli w celu przygotowania opinii biegłego na temat stanu psychicznego podejrzanego wchodzi w grę jego umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym;

 jeżeli można się spodziewać, że zostanie przeprowadzone postępowanie mające na celu zastosowanie środków zabezpieczających (np. wobec osoby niepoczytalnej);

jeżeli dotychczasowy obrońca został decyzją sądu wykluczony z udziału w postępowaniu;

jeżeli powołano adwokata dla pokrzywdzonego w myśl §397a i § 406h ustęp 3 i 4 StPO;

 jeżeli z uwagi na znaczenie przesłuchania sędziowskiego oraz konieczność zagwarantowania praw podejrzanego w czasie tego przesłuchania obecność obrońcy wydaje się konieczna;

jeżeli o przydzielenie obrońcy wnosi podejrzany z upośledzeniem wzroku, słuchu lub mowy;

 w sytuacjach gdy z powodu ciężaru czynu (Schwere der Tat) albo ciężaru oczekiwanych skutków prawnych (Schwere der zu erwartenden Rechtsfolge) albo z powodu skomplikowanego stanu faktycznego lub prawnego (Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage) udział obrońcy wydaje się konieczny albo gdy jest oczywiste, że podejrzany nie może się sam bronić.

Pamiętaj, że jeżeli spełniasz którąkolwiek z wyżej wymienionych przesłanek to przysługuje Ci prawo do obrońcy z urzędu!

https://drive.google.com/file/d/1h5tZ24T0edyFv8933UnXG5O6uE0Tvirp/view?usp=sharing

Dziękujemy za przeczytanie Naszego wpisu do końca!
Jesteśmy przekonani, że jest to wartościowa wiedza dla każdej osoby przebywającej lub pracującej na terenie Niemiec.

A o stanie prawnym, który obowiązywał do grudnia 2019 roku pisaliśmy tutaj: https://www.adwokatniemcy.net/kiedy-masz-prawo-do-obroncy-z-urzedu-w-sprawach-karnych-w-niemczech/


Pozdrawiamy serdecznie z Frankfurtu nad Odrą!
Rechtsanwältin Dr. Kamila Matthies / Adwokat w Niemczech
[email protected]
+48 696 568 151

Udostępnij nasz wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Kontakt
Skontaktuj się z nami! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
ADRES:

Polski Adwokat Niemcy Dr Kamila Matthies
Logenstraße 8,
Oderturm, 10 piętro
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

TELEFON:

+48 696 568 151
0049 177 384 0136 (numer alarmowy SOS 24/7)