Dr Kamila Matthies, LL.M.

Niemiecki nakaz karny – kto go wydaje i jak przebiega postępowanie?

Law gavel on an open book, wooden desk, law books background
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

W ostatnim naszym wpisie wyjaśnialiśmy, że niemiecki nakaz karny (Strafbefehl) to nie mandat (!), to wyrok skazujący wydawany przez sąd bez przeprowadzania rozprawy i doręczany adresatowi w formie listu. W nakazie karnym sąd może jako karę orzec karę grzywny lub karę do roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. O tym, czym charakteryzuje się postępowanie nakazowe możecie poczytać w naszym poprzednim wpisie:

https://bit.ly/NakazkarnyNiemcy

Jakie podmioty biorą udział w postępowaniu nakazowym oraz jak ono przebiega?

Podmiotem inicjującym postępowanie nakazowe jest co do zasady niemiecka prokuratura (Staatsanwaltschaft). W niektórych sprawach może być to również np. Familienkasse (np. przy wyłudzeniu Kindergeld) albo Zollamt (np. przy niepłaceniu podatku drogowego).

Podmiotem, który rozstrzyga, czy istnieje wystarczające podejrzenie popełnienia przestępstwa i czy istnieją podstawy do wydania nakazu karnego jest sąd najniższego szczebla (Amtsgericht), w składzie jednego sędziego do spraw karnych.

W pierwszej kolejności prokuratura po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego i po zebraniu dowodów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa przygotowuje wniosek o wydanie nakazu karnego (Strafbefehlsantrag).

Następnie prokuratura składa wniosek o wydanie nakazu karnego wraz z uzasadnieniem i wskazaniem kary do właściwego miejscowo sądu najniższego szczebla (Amtsgericht).

Wniosek o wydanie nakazu karnego rozpoznaje sąd w składzie jednego sędziego do spraw karnych na posiedzeniu niejawnym.

Sąd po zapoznaniu się z wnioskiem ma następujące możliwości:

  • może odrzucić wniosek prokuratury o wydanie nakazu karnego jeżeli uzna, że nie istnieje wystarczające podejrzenia popełnienia przestępstwa;
  • może skierować wniosek na rozprawę, jeżeli np. ma wątpliwości co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy lub jeżeli chce wymierzyć inną karę niż oznaczoną przez prokuraturę we wniosku;
  • może wydać nakaz karny jeśli uzna, że istnieje wystarczające podejrzenie popełnienia przestępstwa przez wskazaną we wniosku osobę i akceptuje zaproponowaną we wniosku karę.

Na etapie rozstrzygania przez sąd o nakazie karnym niemiecki ustawodawca przyznał podejrzanemu bardzo ważne uprawnienie.  Jeżeli prokuratura wnosi o wymierzenie kary pozbawienia wolności do jednego roku z warunkowym zawieszeniem jej wykonania to sąd ma obowiązek przydzielenia podejrzanemu obrońcy z urzędu (Pflichtverteidiger), jeżeli podejrzany nie posiada obrońcy z wyboru.

Po wydaniu nakazu karnego sąd ma obowiązek prawidłowo doręczyć go oskarżonemu. Otrzymując nakaz karny oskarżony dowiaduje się o stawianym mu zarzucie i wymierzonej karze. Od dnia skutecznego doręczenia nakazu rozpoczyna biec termin do jego zaskarżenia (tj. termin do złożenia sprzeciwu) .

Uwaga! Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony w terminie (tj. w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu) to nakaz karny staje się prawomocny, a osoba w nim wskazana zostaje prawomocnie skazana.

O tym, jakie skutki wywołuje nakaz karny oraz jak należy postępować, aby skutecznie się od niego odwołać opowiemy w kolejnych wpisach. Daj nam koniecznie znać, jeśli chcesz, abyśmy wyjaśnili, czy kara otrzymana w nakazie karnym będzie widoczna w rejestrach karnych w Polsce i w Niemczech.

 

Pozdrawiamy z Frankfurtu nad Odrą

Rechtsanwältin Dr. Kamila Matthies / Adwokat w Niemczech

[email protected]

+48 696 568 151

 

https://www.facebook.com/niemieckiadwokatmatthiespolskojezycznyprawokarne/posts/4214324168672293

Udostępnij nasz wpis!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Kontakt
Skontaktuj się z nami! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
ADRES:

Polski Adwokat Niemcy Dr Kamila Matthies
Logenstraße 8,
Oderturm, 10 piętro
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

TELEFON:

+48 696 568 151
+49 177 384 0136 (numer alarmowy SOS 24/7)

Beim Telefonieren von einem deutschen Netz:

0335 23 01 00 00
0177 384 0136 (24-Std. Notfallnummer)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.