Dr Kamila Matthies, LL.M.

Kiedy masz prawo do obrońcy z urzędu w sprawach karnych w Niemczech?

blog obrona z urzedu (2)
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Dzisiaj prezentujemy bardzo ważne zagadnienie, o które często pytacie Nas w wiadomościach – obronę obligatoryjną, zwaną potocznie obroną z urzędu. Bardzo dużo osób uważa (niestety błędnie), że tzw. obrona z urzędu przysługuje w prawie niemieckim osobom, których nie stać na pokrycie kosztów adwokata z wyboru. Podkreślamy więc, iż w prawie niemieckim osobie podejrzanej bądź oskarżonej Sąd NIE MOŻE przydzielić obrońcy wyłącznie ze względów finansowych. 

Obronę obligatoryjną, a więc sytuacje, gdy udział obrońcy jest obowiązkowy w sprawie reguluje § 140 StPO (niemieckiego kodeksu postępowania karnego). Zgodnie z tym przepisem, udział obrońcy jest obowiązkowy, jeżeli:
rozprawa główna w pierwszej instancji odbywa się przed Wyższym Sądem Krajowym (Oberlandesgericht) albo Sądem Krajowym (Landgericht)
podejrzanemu zarzucono popełnienie zbrodni (Verbrechen)
postępowanie może prowadzić do zastosowania zakazu wykonywania określonego zawodu (Berufsverbot)
wobec podejrzanego zastosowano tymczasowe aresztowanie w myśl §§112, 112a StPO albo tymczasowe umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym lub odwykowym w myśl § 126a StPO albo § 275a ustęp 6 StPO
podejrzany przebywał co najmniej 3 miesiące w zakładzie karnym z powodu zarządzenia sędziego lub za zgodą sądu i został z niego wypuszczony, a do terminu rozprawy głównej zostało mniej niż dwa tygodnie
w celu przygotowania opinii biegłego na temat stanu psychicznego podejrzanego wchodzi w grę jego umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym
 zostaje przeprowadzone postępowanie mające na celu zastosowanie środków zabezpieczających (np. wobec osoby niepoczytalnej)
dotychczasowy obrońca został decyzją sądu wykluczony z udziału w postępowaniu
powołano adwokata dla pokrzywdzonego w myśl §397a i § 406h ustęp 3 i 4 StPO

W innych przypadkach obrona z urzędu przysługuje na wniosek lub z urzędu, w sytuacjach gdy z powodu stopnia ciężkości czynu (Schwere der Tat) albo z powodu skomplikowanego stanu faktycznego lub prawnego (Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage) udział obrońcy jest wskazany albo gdy jest oczywiste, że podejrzany nie może się sam bronić. Zawsze uwzględnia się wniosek podejrzanego, który jest niemy lub głuchy.

Pamiętaj, że jeżeli spełniasz którąkolwiek z wyżej wymienionych przesłanek to przysługuje Ci prawo do wskazania konkretnego obrońcy – zostaniesz o tym pouczony, a przewodniczący powoła wskazanego przez Ciebie obrońcę, jeżeli nie przeciwstawiają się temu żadne ważne powody. ?

Warto o tym pamiętać i korzystać z tego prawa! Jeżeli bowiem z niego nie skorzystasz to nigdy nie masz pewności jakiego obrońcę przydzieli Ci sąd (a może się zdarzyć, że przydzieli Ci adwokata, który nie specjalizuje się w sprawach karnych albo nie zna języka polskiego, a wtedy Twoja sytuacja niestety się pogarsza). (!) (!) (!)

Dziękujemy za przeczytanie Naszego wpisu do końca. Jesteśmy przekonani, że jest to wartościowa wiedza dla każdej osoby przebywającej na terenie Niemiec. Warto zapisać sobie ten post, aby w razie potrzeby mieć go zawsze przy sobie. Zachęcamy zatem do udostępnienia go na swojej tablicy! Niech również Twoi znajomi dowiedzą się kiedy mogą skorzystać z obrońcy z urzędu w sprawach karnych w Niemczech!

Pozdrawiamy z Frankfurtu nad Odrą!
Kancelaria adwokacka Dr. Kamila Matthies, LL.M.
[email protected]
+48 696 568 151

Udostępnij nasz wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Kontakt
Skontaktuj się z nami! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
ADRES:

Polski Adwokat Niemcy Dr Kamila Matthies
Logenstraße 8,
Oderturm, 10 piętro
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

TELEFON:

+48 696 568 151
+49 177 384 0136 (numer alarmowy SOS 24/7)

Beim Telefonieren von einem deutschen Netz:

0335 23 01 00 00
0177 384 0136 (24-Std. Notfallnummer)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.