Dr Kamila Matthies, LL.M.

Europejski Nakaz Aresztowania uchylony!

Quill pen and ink well resting on an old book in a library concept for literature, writing, author and history
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Niemiecki nakaz aresztowania i Europejski Nakaz Aresztowania uchylone!

Dzisiaj kilka słów o tym, jak łatwo wpaść w sidła niemieckiego wymiaru sprawiedliwości i narazić się na tymczasowe aresztowanie! Mamy nadzieję, że historia Naszego Klienta będzie przestrogą dla osób, które czasem z niewiedzy, a czasem umyślnie lekceważą wezwania na rozprawę przed niemieckim sądem. To również dobry przykład sytuacji, gdzie działanie adwokata okazało się konieczne, ponieważ działanie podjęte przez Klienta osobiście nie zostało uwzględnione (jak się później okazało – bezpodstawnie) przez sąd.

Wszystko zaczęło się od tego, że Klient został wezwany na rozprawę jako oskarżony. Ponieważ od dłuższego czasu miał poważne problemy zdrowotne nie mógł stawić się na rozprawę we wskazanym terminie. Klient zwrócił się do swojego lekarza o wystawienie usprawiedliwienia nieobecności, tj. zaświadczenia poświadczającego jego niezdolność do udziału w rozprawie i wysłał je samodzielnie do sądu. Pismo Klienta dotarło do sądu dzień przed planowaną rozprawą.

Sędzia jednak nie zdecydował się na uchylenie i zmianę terminu rozprawy. Pismo Klienta zostało właściwie pozostawione przez sąd bez rozpoznania, bez zbadania jego zasadności. Ponadto sąd w dniu rozprawy wystawił nakaz aresztowania Klienta, ponieważ uznał, że nie stawił się on na rozprawie bez usprawiedliwionego powodu, a – co należy podkreślić – obecność oskarżonego na rozprawie w Niemczech jest co do zasady obowiązkowa. Ponadto, ponieważ Klient mieszkał na co dzień w Polsce wydano również Europejski Nakaz Aresztowania.

Klient zwrócił się do Nas z prośbą o pomoc w wyprostowaniu całej tej sytuacji. Od razu przygotowaliśmy stanowisko z wnioskiem o uchylenie wydanego nakazu aresztowania oraz wykreślenie Naszego Klienta z Systemu SIS jako osoby ściganej Europejskim Nakazem Aresztowania. W Naszym piśmie wskazaliśmy, że sąd bez jakiegokolwiek uzasadnienia pominął zaświadczenie lekarskie Naszego Klienta i tym samym błędnie uznał, że nie stawił się on na rozprawie bez usprawiedliwionego powodu. Zaświadczenie lekarskie nie budziło bowiem żadnych wątpliwości. Tym samym nieobecność była usprawiedliwiona, a wydany nakaz aresztowania nie miał żadnych podstaw.

Sąd przychylił się do Naszego wniosku i uznał, że nieobecność Klienta na rozprawie była usprawiedliwiona z uwagi na przedłożone zaświadczenie lekarskie, wobec czego uchylił nakaz aresztowania oraz Europejski Nakaz Aresztowania.

Dzięki Naszej szybkiej reakcji udało się wyprostować sytuację prawną Klienta i uchronić go przed tymczasowym aresztowaniem. Cała ta sprawa pokazuje, jak ważne jest w niektórych sytuacjach działanie przy pomocy adwokata. Nie po raz pierwszy zdarza się bowiem tak, że sąd bezzasadnie nie uwzględnia działań podejmowanych osobiście przez oskarżonych.

Cieszymy się, że i tym razem udało Nam się zapobiec wielu negatywnym konsekwencjom i pomóc Klientowi!

Pozdrawiamy z Frankfurtu nad Odrą!

Udostępnij nasz wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Kontakt
Skontaktuj się z nami! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
ADRES:

Polski Adwokat Niemcy Dr Kamila Matthies
Logenstraße 8,
Oderturm, 10 piętro
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

TELEFON:

+48 696 568 151
+49 177 384 0136 (numer alarmowy SOS 24/7)

Beim Telefonieren von einem deutschen Netz:

0335 23 01 00 00
0177 384 0136 (24-Std. Notfallnummer)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.